Komiteer

Fana Golfklubb har mange ressursterke medlemmer som bidrar med sin tid og kompetanse for å skape et aktivt og godt klubbmiljø. Foruten komitéarbeid deltar også en stor andel medlemmer på de årlige dugnadene. Dette har stor verdi for klubben.

Styret har ansvar for å opprette/avvikle komiteer/grupper i Fana Golfklubb og utarbeide mandat for disse. Komiteenes/gruppenes leder og medlemmer utnevnes av styret. Komiteene/gruppene er underlagt daglig leder i sitt daglige virke.

Følgende komiteer er aktive i 2017:

Herrekomité

Herrekomiteen styrer herregruppen sine aktu  tiviteter.
Herregruppen er for herrer fra 19 år og oppover som er medlemmer i Fana golfklubb. Målet med gruppen er å fungere som en sportslig og sosial arena innad i klubben som tilbyr aktiviteter gjennom hele golfåret.

Damekomité

Damekomiteen styrer damegruppen sine aktiviteter.
Damegruppen er for damer fra 19 år og oppover som er medlemmer i Fana golfklubb. Målet med gruppen er å fungere som en sportslig og sosial arena innad i klubben som tilbyr aktiviteter gjennom hele golfåret.

Seniorkomité

Seniorkomiteen styrer seniorgruppen sine aktiviteter.
Seniorgruppen er for damer fra 50 år og herrer fra 55 år og oppover, og som er medlemmer i Fana golfklubb. Målet med gruppen er å fungere som en sportslig og sosial arena innad i klubben som tilbyr aktiviteter gjennom hele golfåret.

Juniorkomité

Juniorkomiteen styrer Team Fana Junior sine aktiviteter.
Visjon og målsetting er å skape et inkluderende og trygt klubbmiljø, hvor alle juniorer uansett kategori og ambisjonsnivå, skal trives og utvikles i felleskap.

VTG-komité (Nybegynner-/rekruttering)

VTG-komiteen hjelper til med organiseringen og gjennomføringen av Veien til Golf-kursene, samt oppfølgning i etterkant av kursene. Målet er at flere skal finne seg til rette i klubben og fortsette med golf som fritidsaktivitet eller som idrett.

Turneringskomité

Turneringskomiteen har ansvar for å arrangere turneringer i Fana Golfklubb.

Disiplinærkomité

Disiplinærkomiteen har som oppgave å behandle saker av disiplinær karakter.

Dugnadskomité

Dugnadskomiteen er en ressurskomité for administrasjonen og skal hjelpe til med vedlikeholds- og forbedringsprosjekter i klubbhuset og området rundt.

Valgkomité

Valgkomiteen har i oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Kontrollkomité

Kontrollkomiteen har ansvar for å se til at klubben drives innenfor lovpålagte rammer og i henhold til klubbens lover.

 

© Fana Golfklubb 2015 | Design og utvikling: Knowit