Banestatus

Åpning av bane om våren

Det er et ønske fra alle parter å åpne banen så tidlig som mulig. Med milde vårer her vest har vi gode forutsetninger for å åpne banen tidligere enn østpå.

Vi er derimot avhengig av å ha vekst i gresset før vi åpner. Dette for at slitasje og skader etter slag skal reparere seg. Det er temperaturen i bakken som styrer veksten og den bør passere 10 grader. Det ser gjerne grønt og fint ut, men det er effekten av lyset som gjør at det blir grønt.

Stenging av bane til vinteren

Det vil alltid være diskusjon om når det er fornuftig å stenge banen for vinteren. Vi spillere ønsker helst å kunne være ute på banen lengst mulig, mens fagmiljøene har betenkninger til dette dersom en skal opprettholde god kvalitet på banen. Forsker Agnar Kvalbein har skrevet en artikkel som forklarer noe av utfordringen: «Hvorfor stenge banene nå?»

Banen er vinteråpent (vintergreener på fairway, samt egne utslag) med en 9 hullsbane på sørsiden av Flyplassveien. Mer info om dette finnes på infotavlen utenfor klubbhuset. Egne slagmatter skal benyttes ved vinterspill.

© Fana Golfklubb 2015 | Design og utvikling: Knowit