Regelkveld på Fana GK

De nye golfreglene er kommet, og vi invitere medlemmene til regelkurs på Fana GK. Vi regner med stor interesse, og har derfor satt opp to regelkvelder, slik at du kan velge den dagen som passer best for deg (det...

Continue reading →

Årsrapport 2018

Husk årsmøtet onsdag 13. februar 2019. Årsrapporten for 2018 er klar og kan lastes ned på linken under. Du kan også få en papirkopi ved å stikke innom klubbhuset. Vi legger noen eksemplarer i vinterboksen utenfor i tilfelle klubbhuset er stengt. Årsrapporten...

Continue reading →

Innkalling til Årsmøte 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 Dato:   Onsdag 13. februar 2019 Tid:      kl. 18:00 Sted:   Fana Golfklubb, klubbhuset Saksliste: Valg av dirigent Godkjenne stemmeberettigede Valg av referent(er) og 2 medlemmer til å undertegne protokollen Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Behandle årsmelding fra styret for 2018 Behandle revidert årsregnskap for 2018 Behandle innkomne...

Continue reading →

Innkalling til årsmøte 2018

  Årsmøtet 2018 finner sted i klubbhusets andre etasje onsdag 14. februar 2018 kl 18:00. Vanlige årsmøtesaker. Se egen innkalling du skal ha fått til din registrerte epost. Vi benytter anledningen til å gjøre oppmerksom på at vi i løpet av kommende...

Continue reading →