Ekstrahjelpere på bane søkes

Oppgavene består blant annet av klipping og vedlikehold av de ulike områdene på golfbanen og bruk av gresstrimmere og tyngre maskiner. I tillegg kommer forefallende arbeid ute på banen og eller på golfklubbens områder. Det er ønskelig med 1-2 ekstrahjelpere som kan jobbe 2-4 dager pr uke gjennom sesongen. Arbeidsmengde vil kunne tilpasses etter behov. Les mer her.

SHARE IT: