Hjertestarter

Klubben har inngått samarbeid med Blostrupmoen AS og skaffet oss hjertestarter. Denne er utplassert inne på toalettet ved inngangen til trallerommet og er tilgjengelig hele døgnet. Spre budskapet slik at alle medlemmer og brukere av banen vår vet hvor den befinner seg.

Kurs ble gjennomført 24/8 for klubbens ansatte og 4 stk fra seniorgruppen, slike kurs vil bli gjennomført årlig for å sikre at vi holder oss oppdatert!

SHARE IT: