Et par 5 hull der man kan være fornøyd med par. Elven som renner langs hullet på hele høyre side krysser hullet 5 meter foran greenen. Dette er et effektivt vern mot de fleste som prøver å nå greenen i to slag. Greenen er bred, men grunn og heller i fra spilleretningen. Fairway heller svakt mot elven i landingsområdet for utslaget. Velg derfor en sikker plassering til fordel for maksimal lengde fra utslaget.
Andreslaget bør lande ved 100 metersmerket like forbi kryssende vei. Du har nå skaffet deg oversikt over greenen og gode muligheter for et kontrollert innspill.