Igjen er vannet en utfordring. For de som slår lagt er det mulig å slå rett frem over vannet, men er du usikker på om du når frem bør du sikte til høyre for vannet og legge deg på fairway.
Geenen er lang, så legg merke til hvor flagget står slik at du velger riktig kølle til innspillet. Ligger du langt til høyre etter utslaget vil innspillet være blindt til det meste av greenen. Til venstre for greenen er det to bunkere som fanger opp det meste som triller av greenen.