Innkalling til Årsmøte 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Dato:   Onsdag 13. februar 2019
Tid:      kl. 18:00
Sted:   Fana Golfklubb, klubbhuset

Saksliste:

 1. Valg av dirigent
 2. Godkjenne stemmeberettigede
 3. Valg av referent(er) og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 5. Behandle årsmelding fra styret for 2018
 6. Behandle revidert årsregnskap for 2018
 7. Behandle innkomne forslag og saker
 8. Fastsette medlemskontingenter for 2019
 9. Vedta klubbens budsjett for 2019
 10. Behandle klubbens organisasjonsplan
 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor
 12. Valg av tillitsvalgte og komiteer i henhold til Fana Golfklubbs lover

 

Innkomne forslag til årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet, d.v.s. senest onsdag 30. januar 2019, kl 18.00.

Fullstendig saksliste og sakspapirer vil bli sendt ut via e-post, og blir å finne i klubbhuset fra onsdag 6. februar 2019, kl. 18.00.

 

Bergen 17. desember 2018
Styret i Fana Golfklubb

 

Innkallingen kan lastes ned som pdf-versjon her.

SHARE IT: