Medlemskap

Fana Golfklubb ønsker nye medlemmer velkommen til klubben.

Vi tilbyr ulike medlemskapsordninger basert på om du er ny i klubben, student,  junior og bor i området, eller i perioder ikke får spilt så mye og ønsker å være passiv. Er du nybegynner og ønsker å prøve ut golfsporten, er kanskje et medlemskap uten innskudd noe å starte med.

Medlemskap i klubben løper inntil det blir sagt opp skriftlig.

Medlemmer i Fana Golklubb kan benytte seg av følgende tilbud:

  • Delta i klubbturneringer
  • Delta i gruppene sine aktiviteter (se under Aktiviteter)
  • Rabatt på ballkort til juniorer (1 ballkort m/25 klipp pr. mnd til kr. 200,-)
  • Delta på temakvelder/sosiale arrangement
  • Fri bruk av klubbens treningsanlegg
  • Leie av skap til oppbevaring av golfutstyr
  • Booke tid på banen 7 dager i forveien

Under finner du en beskrivelse av de ulike medlemskapsordningen som tilbys og du finner informasjon om priser under Kontingenter.

INNSKUDDSMEDLEM

Medlemmer som har kjøpt et innskudd i klubben betaler en årlig kontingent som er lavere enn de som ikke har innskudd. Innskuddene er fritt omsettelige, til en fritt avtalt pris mellom kjøper og selger, men ikke høyere enn kr. 20.000,-. Markedsprisen på innskudd har den senere tid vært betydelig lavere enn pålydende. Fana Golfklubb formidler salg av innskudd. Dersom dette er av interesse kan du ta kontakt på fanagolf@fanagolf.no.

Det tilbys rabbaterte priser på årsavgiften for ektefelle/samboer, student/militær og junior t.o.m. det året en fyller 19 år. Som innskuddsmeldem kan man være registrert som AKTIV medlem og ha fritt spill på bane, eller PASSIV medlem som betaler Green Fee ved spill på bane. Fana Golfklubb har ikke pliktig dugnad, men honorerer utført dugnad med gavekort i proshop.

Som aktiv innskuddsmedlem har man flere fordeler enn andre medlemmer. Dette er:

  • Rabatt på leie av skap til oppbevaring av golfutstyr
  • Rabatt på ballkort
  • Rabatt på treningsavgift for juniorer som har innskudd
Passiv medlem

Når man allerede er medlem og i perioder ikke har mulighet for å spille så mye, kan man be om passivt medlemskap. Som passiv medlem opprettholder man sitt medlemskap, men har i perioden ikke rett til fritt spill på banen. I stedet for full kontingent betales da en lavere kontingent og rabattert greenfee ved spill på bane.

Overgang til passivt medlemsskap må gjøres før 31. desember for kommende sesong. Det skal meldes skriftlig ved brev eller e-post, og gjelder inntil klubben mottar ny skriftlig melding om overgang tilbake til ordinært medlemsskap.

Dersom et medlem blir passiv betaler ektefelle/samboer full kontingent med mindre begge er passive. Dette vil også gjelde om ektefelle/samboer er innvilget annen medlemsrabatt (eks. stud/vernepliktig).

MEDLEMSKAP UTEN INNSKUDD

Ønskes det å prøve ut golf i Fana Golfklubb, tilbyr klubben medlemskap uten innskudd. Det kan her velges medlemskap med eller uten spillerett, samt tilbud som Junior på spesielle vilkår for juniorer t.o.m. det året en fyller 19 år. Velger en medlemskap uten spillerett må man betale Green Fee hver gang en spiller på banen.

Fana Start

Fana Start er et medlemskap som passer for alle typer golfspillere, nybegynnerer som etablerte spillere. Medlemskapet gir rett til spill på bane mot betaling av redusert greenfee og ellers medlemskap i klubben.

Medlemskap uten innskudd (voksne/junior/student)

Medlemskap uten innskudd er et medlemskap for spillere som i en periode ønsker å være aktiv i klubben. Medlemskapet gir full spillerett på bane og ellers medlemskap i klubben. Det er ulike priser for voksen, student og junior.

Juniorer på spesielle vilkår

Det kan søkes om medlemskap på spesielle vilkår for juniorer som bor i vårt distrikt. Medlemskapet innebærer fritt spill på banen. Medlemskapet forutsetter deltakelse i en av treningsgruppene (se under Team Fana Junior).

INNMELDING

Du søker om medlemsskap ved å bruke vårt innmeldingsskjema og skriv i kommentarfeltet hvilke type medlemskap det ønskes. Innmelding er forpliktende, men spillerett foreligger først når klubben har registrert innbetaling av årskontingent og evt. overføring av innskudd.

UTMELDING

Du kan når som helst melde deg ut av klubben. Dersom du er medlem pr. 1. januar, må du betale medlemskontingent for det aktuelle året. Du kan melde deg ut av klubben ved å sende en e-post til fanagolf@fanagolf.no, evt. fylle ut kontaktskjemaet under senest 31.12.

Utmelding – Innskuddsmedlemmer

Dersom du har betalt innskudd vil dette kunne tilbakebetales når klubben har fått et nytt medlem som erstatter ditt medlemskap. Dersom det er venteliste med spillere som ønsker å kjøpe innskudd håndteres overføringene av klubben.

Da Fana Golfklubb ikke har søkere på venteliste, vil utgående medlemmer selv ha anledning til å finne søkerkandidater og gjøre avtale om overførsel av medlemsinnskudd begrenset oppad til det overføringsbeløp som årsmøtet har fastsatt (pt. kr. 20.000,-).

Når du melder deg ut blir du ført opp på en liste over de som eier innskudd, men som ikke lenger er medlem. Du betaler da ingen medlemskontingen.

Når du har en kjøper til ditt innskudd, fyller dere ut Skjema for overføring av medlemsinnskudd . Skjemaet signeres av begge parter, og sendes klubben for godkjenning. Det praktiske med betaling ordner kjøper og selger seg imellom. Ved registrering av eierskifte belastes ny eier et registreringsgebyr på kr 500.

Forutsetningen for overføring av medlemsinnskuddet er at alle økonomiske forhold med klubben er oppgjort.

HJEMMEKLUBB

Når du melder deg inn i en golfklubb for første gang, får du denne automatisk som hjemmeklubb. Du kan være medlem i flere golfklubber, men kun ha en av klubbene som hjemmeklubb.

Dersom du ikke har Fana Golfklubb som hjemmeklubb, men ønsker dette, send oss en melding. Vi vil da sende en henvendelse til din andre klubb. Dersom du har gjort opp dine forpliktelser med klubben, bruker det å ordne seg raskt.

PERSONVERN

I forbindelse med ditt medlemskap i Fana Golfklubb behandler vi en rekke person-opplysninger om deg. Etter GDPR art. 12 skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. I vår personvernerklæring kan du lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem av Fana Golfklubb.

© Fana Golfklubb 2015 | Design og utvikling: Knowit