Kontingenter 2019

Alle kontingentsatser vedtas av klubbens årsmøte, se tabellen nedenfor.

Følgende gjelder for alle typer medlemskap:

  • Alle medlemskap fortsetter inntil de sies opp.
  • Årlig medlemskontingent betales før sesongstart og medlemskap med betalt årsavgift gir rett til spill på banen. Ikke betalt årsavgift fører til sperring av spillerett.
  • Studenter og militær skal fremvise studentbevis/vernepliktbevis. Aldersgrense for studentmedlemskap er 28 år.
  • Juniormedlemskap (ulike varianter) tilbys til og med det året man fyller 19 år.
  • Utmelding for påfølgende år må skje innen 31.12. Alle som er medlem pr 1. januar må betale kontingent for inneværende år.
  • Avgift til NGF + bladet Norsk Golf er inkludert i årlig medlemskontingent for alle over 19. år. Det sendes 1 blad til hver husstand.

Medlemskap uten innskudd

BeskrivelseÅRLIG AVGIFTKommentar
Fana Start
Kr. 1.900,-
Medlemskap uten spillerett.
Det betales Green Fee ved spill på bane.
Medlemskap uten innskudd
Kr. 8.250,-
Medlemskap med full spillerett på bane.
Medlemskap uten innskudd -
MILITÆR/STUDENT
Kr. 4.350,-
Medlemskap med full spillerett på bane.
Medlemskap uten innskudd
- JUNIOR
Kr. 2.600,-
Medlemskap med full spillerett på bane.
Junior på spesielle vilkår
(t.o.m. det året en fyller 19 år)
Kr. 1.850,-Medlemskap med full spillerett på bane.
Pliktig treningsavgift kommer i tillegg.
Junior på spesielle vilkår - Knøtter
(t.o.m. det året en fyller 9 år)
Kr. 2.150,-Medlemskap med knøttetrening og spillerett på bane.
Ingen ytterligere treningsavgift

Innskuddsmedlem

BeskrivelseÅrlig avgift
AKTIVE
Årlig avgift
PASSIVE
InnskuddKommentar
SENIOR (fra det året en fyller 20 år)kr 7.100,-Kr. 1.400,-Se under
EKTEFELLE/SAMBOER (Registrert)kr 5.500,-Kr. 1.400,-Se under
MILITÆR*/STUDENT**kr 3.900,-Kr. 1.400,-Se under*) Gjelder førstegangstjeneste.
**) Kvittering for betalt semesteravgift skal fremvises.
JUNIOR
(t.o.m. det året en fyller 19 år)
Kr. 1.850,-Kr. 400,-Se under
--
PASSIVE MEDLEMMER
Passive medlemmer må betale greenfee (rabattert) ved spill på banen.

INNSKUDD
Klubben solgte opprinnelig 1300 innskudd a kr 20.000, for finansiering av banen. Innskuddsmedlemmer har rimeligere årskontingent og andre fordeler.
Innskuddene kan selges/overføres til markedspris (max 20.000). Markedsprisen er i dag betydelig lavere.
Overføring skal registreres i klubben, og kan også formidles av klubbens administrasjon.
© Fana Golfklubb 2015 | Design og utvikling: Knowit