Det sendes ut nyhetsbrev til alle medlemmer i Fana Golfklubb som har registrert sin e-postadresse i Golfbox. Her finner du brevene som er sendt ut de siste årene: