Turneringsbestemmelser

Informasjon

Påmelding

Påmeldinger til turneringene skjer gjennom GOLFBOX eller ved henvendelse til Administrasjon (tlf 942 32 000).

Fremgangsmåte for påmelding i GOLFBOX:

  1. Logg inn på GOLFBOX fra FGK sin hjemmeside. (Kontakt administrasjon dersom du mangler brukernavn/passord.)
  2. Gå til MIN GOLFBOX – Kalender
  3. Klikk deg inn på ønsket turnering.
  4. Registrer deg ved å trykke MELD PÅ knappen nederst på siden
Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist for hver enkelt turnering er angitt i Golfbox under Bestemmelser og Praktiske opplysninger. For lørdagsturneringer er fristen satt til kl.12:00 tirsdagen før.  Det gis ingen mulighet for etteranmeldelser.

Forfall/oppmøte

Spiller som er påmeldt ved fristens utløp, er forpliktet til å betale startkontingenten.

Spiller med gyldig forfall skal underrette Turneringskomiteen senest 30 min før turneringens start.

Manglende fremmøte medfører skyldig startkontingent og utelukkelse fra første påfølgende klubbturnering. Skyldig startkontingent må gjøres opp før spiller kan melde seg på ny turnering.

Kom i god tid til start. Frist for oppmøte og registrering senest 20 min før tildelt starttid og 40 min før Shotgun start. For sent fremmøte medfører diskvalifikasjon og anses som ”manglende fremmøte”.

Generelle turneringsbestemmelser

For all turneringsvirksomhet gjelder:

  • Golfreglene og regler for etikette
  • Handicapbestemmelsene
  • Regler for amatørstatus
  • NIFs bestemmelser om doping
  • NIFs formålsparagraf om alkohol

Turneringskomiteen utpeker en ansvarlig turneringsledelse til hver turnering. Den ansvarlige turneringsleder avgjør alle tvilsspørsmål og tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler.

Startliste

Startliste vil være tilgjengelig i Golfbox eller ved henvendelse til administrasjon senest kl 12 dagen før turneringsdag.

Resultater

Resultater publiseres i Golfbox. Turneringskomiteen vil etterstrebe Livescore med visning i Klubbhuset for de enkelte turneringene.

Link til NGFs sider GOLFREGLER og BESTEMMELSER

© Fana Golfklubb 2015 | Design og utvikling: Knowit