Turneringsformer

Spilletyper

Link til Golfforbundets dokument Spilletyper og spilleformer.

Matchspill er spill om hull – Regel 2.

  • Single: Én spiller spiller mot en annen spiller
  • Threesome: Én spiller spiller mot to andre spillere og hver side spiller én ball
  • Foursome: To spillere spiller mot to andre spillere og hver side spiller én ball
  • Three-ball: Tre spillere spiller en konkurranse mot hverandre og hver spiller sin ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser.
  • Best-Ball: Én spiller spiller mot den beste ballen til to andre spillere, eller den beste ballen til tre andre spillere.
  • Four-ball: To spillere spiller sin beste ball mot den beste ballen til to andre spillere.

Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fortsatte runden eller rundenen – Regel 3.

  • Individuell: Hver spiller spiller som en individuell.
  • Foursome: To konkurrenter spiller som partnere og spiller én ball
  • Four-Ball: To konkurrenter spiller som partnere og hver spiller sin ball. Den laveste scoren til partneren er scoren på hullet. Hvis én partner unnlater å fullføre spillet på hullet, er det ingen straff.

Se ellers regelboken for spesielle regler (32-1 og 33-1)

Spilleformer

Slagspillkonkurranse

Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må fullføres/hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).

Slaggolf

Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

Bogey, Par og Stableford konkurranse

Former for slagspillkonkurranse hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull. Se regel 32.

Scramble

Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den beste plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballenes leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget forsetter til neste hull.

En utjevnende faktor kan være at hver spiller skal ha tre eller fire tellende utslag. Turneringen bør spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så likt som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag får 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent og et 4-mannslag 10 prosent.

Foursome

To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver spiller på en side, spiller annen hver gang fra utslagsstedet, og annen hver gang på ballen (Regel 29). Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagsstedet skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt (Regel 29).

Greensome

Modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget. Deretter spilles det som i foursome.

Irish Greensome

Variant av greensome hvor begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget. Deretter spilles det som i foursome.

Treesome

En spiller mot to og hver side spiller en ball (Se regel 29).

Three-ball

Tre spillere matchspill mot hverandre og hver spiller sin egen ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser (se regel 30).

Københavner

Slagspillkonkurranse mellom tre spillere som deler 6 poeng på hvert hull. Den beste får 4 p., den nest beste 2 p. og den dårligste 0 p. Er en spiller best alene og to like, blir poengene 4-1-1. Hvis to er best og en dårligst, blir poengene 3-3-0. Er alle like blir poengene 2-2-2.

Best-ball

En spiller mot den beste ballen til to eller tre spillere (se regel 30).

Four-ball

To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller. Se regel 30 og 31.

Four-ball sammenlagt

To spillere danner side. Deres sammenlagte resultat på hullet er sidens resultat.

Four-ball beste og dårligste («High and low»)

Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes sammenlagte resultat spiller om ett poeng.

Four-ball besteball og sammenlagt

Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes sammenlagte resultat spiller om ette poeng.

Randsome

To spiller mot to i tre separate sekshulls konkurranser. På de første seks hullene spilles Four-ball, neste seks hullene spilles Foursome og på de siste seks regnes partnernes sammenlagte score.

Nassau

Det spilles om tre poeng. Ett poeng for beste første ni hull, ett poeng for beste siste ni hull og ett poeng for beste runde.

Eclectic

Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Det beste resulatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens samlede resultat.

Flaggkonkurranse

Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par+Spillehandicap). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med den 18. hulet, fortsetter spillet videre på en ny runde (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår utenfor banen eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

Snorkonkurranse

Slagkonkurranse hvor spilleren får en snor like lang i meter som hans spillehandicap. Under spillet kan han forbedre ballens beliggenhet ved  flytte den. Snoren klippes av med samme lengde som ballen flyttes. Utover snoren får spilleren intet spillehandicap. Det antall slag spilleren har brukt på runden er sluttresultatet uansett om han har forbrukt snoren eller ikke. Snorkonkurranse kan også brukes i lagkonkurranse, anbefalt med en reduksjon av lagets samlede spillehandicap.

Pro Am

Lagspill hvor laget vanligvis består av en profesjonell spiller og de øvrige er amatører.

Nærmest hullet – Closest to pin

Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsstedet stopper ballen på greenen og nærmest hullet. En HIO er nærmest hullet.

Lengste drive – Longest drive

Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsstedet stopper ballen aller lengst fra utslagsstedet. Ballen skal etter at den har stoppet befinne seg på fairway, foregreen eller green på det hullet som spilles.

© Fana Golfklubb 2015 | Design og utvikling: Knowit