Ledige plasser til Spania og England

Turgeneral Egil Østvik kan glede etternølere med at det fremdeles er ledige plasser på årets to utelandsturer.

Spaniaturen går til Barcelona-området 6-10. april, mens Englandsfarerne flyr i vei 12. april og blir borte til 15. april.

Les mer om turene i vedleggene.

SPANIATUREN 2018 – invitasjon

ENGLANDSTUREN 2018 – invitasjon

SHARE IT: