Medlemsundersøkelsen 2019

I år gjennomføres medlemsundersøkelsen i tre omganger, der ca 1/3 av medlemmene inviteres til å gi tilbakemelding om gangen. Alle blir invitert i løpet av året. Utsendelsene er som følger:

  1. 13. juni
  2. 25. juli
  3. 19. september

En tredjedel av medlemmene får altså undersøkelsen i morgen. Undersøkelsen skjer gjennom «Players 1st – Golfspilleren i sentrum». Vi håper flest mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen, da dette vil være viktig input på hvordan Fana GK drives. Både ris og ros, samt forslag og innspill er ønskelig å få på bordet.

 

 

SHARE IT: