Driving Range

Driving rangen, putte- og chipgreen er åpen for spill alle dager i sesongen. Driving rangen er i tillegg åpen på vinterstid når det ikke er is på vannet. Rangeballer kjøpes i resepsjonen eller via betalingsenhet for kort på ballmaskinen lengst til høyre.

 

Priser rangeballer
 PRIS ORDINÆRINNSKUDDSMEDLEMMER
1 Polett*)Kr 30,-Kr 30,-
10 klippKr. 250,-Kr. 225,-
25 klipp **)Kr. 550,-Kr. 475,-
50 klippKr. 950,-Kr. 800,-
75 klippKr. 1 300,-Kr. 1 075,-
150 klippKr. 2 300,-Kr. 1 850,-
Kjøp av rangekortKr. 60,-Kr. 60,-
Det er 21 baller på hvert klipp.
*) Det kan kjøpes rangeballer direkte på ballmaskinen ved betaling med kort til kr. 59,- (2 klipp)
**) Juniorer i Fana GK som deltar på ukentlig trening kan kjøpe 25 klipp for kr. 200,- pr. mnd.

Det benyttes et rangekort for å laste inn antall klipp med baller. Denne kan fylles opp og gjenbrukes. Ballautomatene er plassert i enden av driving rangen.

 

Treningsområder på Fana Golfklubb
Driving range

Driving rangen er plassert nede ved vannet hvor du slår baller ut i vannet. Det er overbygget utslagsted for instruksjon

Treningsgreener

Vi har to trenings-greener ved rangen og en ved utslag til hull 10. Den første man kommer til ved rangen skal kun benyttes til putting, mens den andre som er plassert forbi driving rangen kan også benyttes til chipping. Sistnevnte har også en bunker tilknyttet for trening av bunkerslag.

På sørsiden av klubbhuset er det tilrettelagt for trening av putt/chip/pitch på kunstgress. Denne kan brukes hele året.

 

© Fana Golfklubb 2015 | Design og utvikling: Knowit