Driving rangen, putte- og chipgreen er åpen for spill alle dager i sesongen. Driving rangen er i tillegg åpen på vinterstid når det ikke er is på vannet. Rangeballer kjøpes i resepsjonen eller via betalingsenhet for kort på ballmaskinen lengst til høyre.

 

Priser bøtter m/Rangeballer
.PRISINNSKUDDSMEDLEMMER
1 Polett*)Kr 30,-Kr 30,-
10 BØTTER med ballerKr. 250,-Kr. 200,-
25 BØTTER med baller **)Kr. 500,-Kr. 425,-
50 BØTTER med ballerKr. 900,-Kr. 750,-
75 BØTTER med ballerKr. 1.200,-Kr. 1.000,-
150 BØTTER med ballerKr. 2.000,-Kr. 1.500,-
Det er 21 baller i hver bøtte.
*) Det kan kjøpes "rangeballer" på selve rangen ved betaling med kort til kr. 55,- (tilsvarer 2 poletter)
**) Juniorer i Fana GK som deltar på ukentlig trening: 25 bøtter til kr. 200,- pr. mnd.

Det benyttes en Balltag for å laste inn antall bøtter med baller. Denne kan «fylles opp» og gjenbrukes. For gjester kan balltagen leveres inn ved avreise. Ballautomatene er plassert i enden av driving rangen.

 

Du finner følgende treningsområder i Fana Golfklubb:
Driving range

Driving rangen er plassert nede ved vannet hvor du slår baller ut i vannet. Det er overbygget utslagsted for instruksjon

Putte-green

Det er en putte-green på oppsiden av huset ved utslag 1, samt to nede i området rundt driving rangen og en ved utslag til hull 10.

Den første man kommer til skal kun benyttes til putting, mens den andre som er plassert forbi driving rangen kan også benyttes til chipping. Sistnevnte har også en bunker tilknyttet for trening av bunkerslag.

Chipping

På sørsiden av klubbhuset er det tilrettelagt for trening av chip/pitch.