• Medlemmer: Arne T. Faannessen, Svein Georg Hansen, Karin Hansen, Sigvor R. Reisæter, Lars Reisæter, Liv R. Løvby, Kjell-Roger Bolstad, Odd Sletten, Helle Vik, Åse Scheie, Turid Aardal (ny), Terje Dahl (ny), Torunn Aamoth (ny), Gjert Erik Dahl (ny), HansChristian Pettersen (ny), Kari Herland (ny), Rolf Herland (ny), Grethe Røed (ny), Jon Birger Røed (ny). Ekstra medhjelpere: Sigrid Bøtun Klyve, Svein Pedersen og Margareth Næss.
  • Leder (1 år): Åse Scheie
  • Kasserer: Odd Sletten
  • Revisor: Jan H. Vik