Urettmessig diskvalifikasjon i Fana GKs Klubbmesterskap 2018

I Fana GKs klubbmesterskap 25.-26. august 2018 fikk vi en situasjon hvor to spillere, Pål Nesse og Sveinn Orri Snæland, ikke byttet scorekort under lørdagens andre runde. Kortene med de ombyttede scorene ble signert og levert inn og registrering av scorene ble således feil. Etter at turneringsleder hadde registrert score og satt opp neste runde, ble feilen oppdaget av en av spillerne, og turneringsleder (TL) ble underrettet om feilen som hadde oppstått. TL konfererte med leder for turneringskomitéen, som igjen konfererte med både Fana GKs dommer og NGFs dommerkonsulent. Begge fagpersoner konkluderte med at forholdet og omstendighetene tilsa diskvalifikasjon, hvilket ble gjort med tungt hjerte.  

I ettertid har det kommet fram ny informasjon, hvor det henvises til en tilsvarende hendelse i British Open i 2003 hvor Jesper Parnevik og Mark Roe ble diskvalifisert. Hendelsen medførte endring i regelverket fra 2006. Etter ny rådføring med NGF har de konkludert med at deres første vurdering beklageligvis var feil. Riktig håndtering ville vært å kansellere trekningen, korrigert forholdet og gjennomført ny trekning, selv om forholdet ble oppdaget etter at scoren var lagt inn og trekning av ny runde gjort,.

Fana GK og Turneringskomiteen beklager denne urettmessige diskvalifikasjonen. Selv om de turneringsansvarlige gjorde det man kunne forvente for å komme til en riktig beslutning, ble feil gjort og det er umulig i dag å gjøre dette helt godt igjen. Pål og Sveinn er herved invitert til Klubbmesterskapet 2019 fritatt for turneringsavgift.

 

SHARE IT: