Skip to the content

Nytt Æresmedlem utnevnt på Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt torsdag 13. februar. Blant høydepunktene var styrets utnevnelse av Jon Klyve som nytt Æresmedlem. Utnevnelsen er en anerkjennelse for ekstraordinær innsats for Fana Golfklubb over lang tid. Klyve har blant annet vært sentral i bygging av treningsområdet/driving-range med alle tilhørende tekniske løsninger, samt flytebroen, som nylig har blitt oppgradert. Jon er dessuten seks ganger klubbmester senior, og er Norgesmester supersenior (70+) de to siste årene. En tydelig rørt Klyve forsikret årsmøtet om at han mer enn gjerne vil fortsette å bidra til videreutvikling av klubben i årene fremover, noe vi alle er svært glade for. Utmerkelsen til Æresmedlem er den tredje i Fana Golfklubbs historie, og etter Johan Horns bortgang i 2012 består denne ærefulle gruppen i dag av Trygve Tønjum og Jon Klyve.

For øvrig forløp årsmøtet i god tone og uten dramatikk, der de fremlagte saker ble vedtatt én etter én. Det ble også noen endringer i styret og øvrige komitéer. Helge Hansen ble takket av etter åtte år med svært verdifulle bidrag som styremedlem. Han ble deretter valgt inn som medlem i Valgkomitéen, som erstatter for Geir Steen Hansen som ønsket å tre tilbake. Erik Myking ble gjenvalgt til styret for to nye år, denne gang som nestleder, mens Atle Ulvesæter ble gjenvalgt som styremedlem for et år. Marianne Roy og Geir Hansen tok også gjenvalg for to nye år. Til sist ble Stian Aadland valg inn som ny vara i styret. Arvid Jacobsen (styreleder) og Åse Scheie (styremedlem) var ikke på valg.

I tråd med lovendringene sist høst ble det også valgt inn et nytt medlem i Kontrollkomitéen; Edith Kalve. Som tidligere daglig leder i Fana Golfklubb, og senere styremedlem i Norges Golfforbund er Edith et kjent ansikt for mange. For øvrig ble komitéleder Per Olav Barikmo  og komitémedlem Eivind Are Moen gjenvalgt, sistnevnte som vara.

Fana Golfklubb takker nok en gang Leif Holst for kyndig ledelse av årsmøtet.

Endelig årsrapport er nå lagt ut på hjemmesiden. Der vil du også finne protokoll fra årsmøtet når den er signert.