Skip to the content

Herregruppen

Herregruppen er for herrer fra det året de fyller 20 år og oppover, som er medlemmer i Fana golfklubb. Målet med gruppen er å fungere som en sportslig og sosial arena innad i klubben som tilbyr aktiviteter gjennom hele golfåret.

Fana Medal 

Fana Medal er en ukentlig turnering som spilles på onsdager, fra begynnelsen av mai til medio august. Turneringsform er netto slagspill. Målet er å gi et tilbud til de av klubbens aktive golfere som ønsker å spille  konkurranser jevnlig.

Praktisk informasjon

Påmelding via Golfbox innen mandag kl 20.00. Ved påmelding velges om man ønsker å spille formiddag (start fra kl 09.00) eller ettermiddag (shotgun kl 17.00). Premieutdeling for hver måned avholdes siste onsdag i måneden. En lørdag eller søndag i slutten av september spilles Fana Medal finale. Etter ferdig spilt finale avholdes premieutdeling for sesongen. 

Krav 
  • En må være personlig medlem av Fana Golfklubb. Betalt kontingent er en forutsetning!
  • Øvre hcp for deltakelse: 36
Startkontingent

100 kr betales før man går ut, sammen med Greenfee dersom aktuelt

Klasseinndeling
  • Klasse A: Hcp opp til 18,0. Herrer skal spille fra utslagsted 51.
  • Klasse B: Hcp +8,0 – 36. Herrer skal spille fra utslagsted 48.

Alle under hcp 18 kan velge hvilken klasse de ønsker å delta i. 

Spilleform

Netto slagspill i alle klasser.
Alle klasser spiller med maks. slag pr hull som er hullets par + 5. 

Score

Golfbox scoreinntasting benyttes underveis i runden. Scorekort godkjennes av markør og leveres i postkassen utenfor klubbhuset straks etter runden. Resultatlistene er tilgjengelige i Golfbox.

Definisjoner 

Brutto score: Totalt antall slag benyttet 

Netto score: Totalt antall slag benyttet minus tildelte slag 

Herrekomitéen

Se kontaktinformasjon. 

 

Facebook-gruppe

Meld deg inn i herregruppes Facebook-gruppe for å følge med på hva som skjer.