Skip to the content

Senior match

Fana Senior match 2022

Påmelding skjer gjennom Golfbox på vanlig måte og påmelding kan skje fra 1. til 30. april. Man betaler kr. 70,00 ved påmeldingen. Beløpet vil automatisk bli tilbakebetalt dersom man sletter påmeldingen før påmeldingsfristen går ut.

Maksimalt antall deltagere er 32 herrer og 32 damer. Først til mølla, med ventelister.

Det spilles først en serie i grupper på fire hvor de to beste i hver gruppe går videre til cupsluttspillet. Serien gjennomføres i vårsesongen, cupen i høstsesongen.

Matchen spilles på hullene 1 til 9 (evt. også på hull 10 og videre ved behov i cupen).
Damer spiller fra tee 38.
Alle herrer spiller fra tee 43.

Det blir spilt netto slaggolf i én dameklasse og én herreklasse. Sammensetningen av gruppene i seriespillet og parsammensetningen i det første cupspillet blir foretatt ved loddtrekning. Påmeldingen er bindende etter utløpet av påmeldingsfristen.

Startliste blir sendt ut til deltakerne per e-post.

Høyest tellende handicap er 36,0, men spillere med høyere handicap kan delta. Spillehandicapet (SH) som spillerne har i første runde, vil gjelde gjennom hele turneringen.

Ballplassering skal alltid følge instruksjonen som til enhver tid står på skiltet ved hull 1. Det vil altså ikke være anledning for spillerne å avtale annen ballplassering seg imellom.

Resultatene skal fortløpende føres av spillerne på skjemaer som henger på «seniortavlen» i klubbhuset.

 

Gjennomføring av matchene

Serien

I serien spilles det maksimalt 9 hull. Det settes fortrinnsvis opp grupper med fire spillere i hver gruppe. De to spillerne som har flest poeng etter ferdigspilt gruppe, går videre til cupen.

Vinneren får 2 poeng i resultatskjemaet, taperen får 0 poeng. Er resultatet uavgjort etter 9 hull, føres 1 poeng på hver spiller.  Vinneren har ansvaret for å føre opp resultatet på skjemaet.

De to spillerne som har flest poeng etter gruppespillet, går videre til cupen. Ved poenglikhet mellom flere enn to spillere i gruppespillet går den eller de spillerne som hadde lavest handicap ved kunngjøring av startlisten, videre til cupspillet.

 

Cupen

Det trekkes lodd om hvem av vinnerne fra serien som skal spille mot hverandre i første runde i cupen.

Vinnerne i hver runde går videre til neste runde, mens taperne er ute av spillet.

Dersom resultatet i en match er uavgjort etter de første ni hullene, spiller man videre på hull 10, 11, osv. inntil en av spillerne har resultat én opp («sudden death»).

 

Tidsfrister

Spillerne er selv ansvarlige for å avtale spill mot makkerne innen de gitte tidsfrister, og slik at det tas hensyn til at alle matchene i gruppen kan spilles ferdig innen fristen.

Dersom én av spillerne ikke kan gjennomføre en runde på et avtalt tidspunkt, har vedkommende rett til å avtale ny tid innen den aktuelle fristen. Dersom en av spillerne likevel ikke kan stille på det nye tidspunktet, taper vedkommende matchen. Vedkommende får da 0 poeng i serien, mens den som kan stille, får 2 poeng. I cupen får spilleren som kan spille «walkover» til neste runde.

Alle matcher må være spilt ferdig innen følgende frister:

Serien: Senest onsdag 30. juni.  Matcher som ikke er gjennomført og notert på resultatlisten innen 1. juli, vil ikke telle i kvalifiseringen, dvs. begge aktuelle spillere vil få 0 poeng for den/de aktuelle gjenstående matchene.

Cupen (åttendedels-, kvart- og semifinaler): Senest søndag 29. august. Finale og bronsefinale (mellom taperne av semifinalene) må være ferdigspilt senest søndag 12. september.

 

Fordeling av spillehandicap (mottatte slag)

De to spillerne som skal møte hverandre leser av sitt spillehandicap for aktuelt utslagssted på slopetabellen, og differansen regnes ut. Startlisten vil vise hver deltakers spillehandicap (SH). Spillehandicapet gjelder for hele turneringen.

Eksempel:

Arne har SH 26, Ola har SH 21. Differansen er (26-21) = 5

På en 18-hullsrunde får altså Arne fem slag på Ola. Slagene blir gitt på de fem hullene med lavest indeks (de vanskeligste hullene). Scorekortet viser at dette er:
hull 12 (indeks 1), hull 9 (indeks 2), hull 13 (indeks 3), hull 7 (indeks 4) og hull 17 (indeks 5).
front nine har altså Arne ett slag på Ola på hull 9 og hull 7.

Beregne score på hullet

Den spilleren som avslutter hullet med lavest nettoscore vinner hullet. Uavgjort på et hull (delt hull) blir det dersom spillerne avslutter hullet med samme nettoscore. Nettoscore = antall brukte slag minus eventuelle mottatte slag på hullet.

I eksemplet:

På hull 1 (indeks 14) bruker Arne 6 slag, det gjør også Ola. De deler hullet, og stillingen er even.
På hull 2 (indeks 18) bruker Arne 5 slag, mens Ola bruker 4 slag. Ola vinner hullet og er én opp.
På hull 3 (indeks 10) bruker begge 8 slag. De deler hullet, og stillingen er fortsatt én opp til Ola.
På hull 4 (indeks 12) bruker Arne 5 slag og Ola bruker 6 slag. Arne vinner hullet og stillingen er igjen even.
På hull 5 (indeks 8) bruker begge 5 slag. Stillingen er stadig even.
På hull 6 (indeks 16) bruker begge 4 slag. Stillingen er stadig even.
På hull 7 (indeks 4) bruker begge 6 slag. Her har Arne et handicapslag på Ola. Arne vinner hullet, og stillingen er nå én opp.
osv.

Når én av spillerne er «flere opp» enn det er hull igjen å spille, har han vunnet matchen.

 

Ytterligere info

Dersom noen har behov for ytterligere info, er det bare å ta kontakt med Gunnulf eller Lars.

 

Vinnere 

 • 2021: Dameklassen:Liv Røstøen, Herreklassen: Gunnar Gjertsen
 • 2020: Dameklassen: Åse Scheie, Herreklassen: Espen Stølen
 • 2019: Dameklassen: Bente Hetlevik, Herreklassen: Jon Klyve
 • 2018: Einar Sletten
 • 2017: Hans Chr. Pettersen
 • 2016: May Helland
 • 2015: Svein Olaf Hansen
 • 2014: Arne Faannessen
 • 2013: Helle Vik
 • 2012: Helle Vik
 • 2011: Helle Vik
 • 2010: Gunnulf Firing
 • 2009: Svein Olaf Hansen