Skip to the content

Varsling

Seksuell trakassering er et aktuelt tema, og også innen idretten er det fokus på dette.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle». Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Norsk idrett og Fana Golfklubb har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Norges Idrettsforbund har lansert en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

  • De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.

Her finner du veilederen.

Norges idrettsforbund har laget fem korte filmer til bruk i idrettslagene. Disse finner du ved å gå inn på veilederen over.

Vi ber om at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten varsler om dette. Du kan varsle til styreleder eller daglig leder i Fana Golfklubb. Eventuelt kan du varsle til NIF, til NIF se veilederen.