Lokale regler og etikette

FANA GOLFKLUBB
LOKALE REGLER PR 01.01.19
Om ikke annet er angitt er straff ved brudd på lokal regel Generell straff:
Matchspill: Tap av hull. Slagspill: To slag.

Utenfor banen, Regel 18, (A-1)
Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite linjer definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 16, er høyre side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 16. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder, Regel 17, (B-1)
Gule straffeområder defineres av gule staker og/eller linjer.
Røde straffeområder defineres av røde staker og/eller linjer.

Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer), Regel 16.1, (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)

 1. Alle områder som er merket med blå staker eller hvit linje.
 2. Steinfylte dreneringsgrøfter.
 3. Fjell eller trerøtter i dagen i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 4. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 5. Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.
 6. Jordsprekker i bakken.
 7. Luftehull: a) Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b. Hvis ballen kommer til ro i et annet luftehull kan spilleren ta fritak på nytt etter denne lokale regelen. b) Ball på puttinggreen. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1d

Anmerkning:
Det er kun påvirkning fra GUR hvis ballens leie eller planlagt sving påvirkes av forholdene beskrevet i punktene 3-7.

Uflyttbare hindringer
150-metersstaker og andre avstandsmerker.
Avstandsangivelser er til midten av greenen.

Flyttbare hindringer. Regel 15.2
Alle merkestaker bortsett fra hvite grensestaker.

Provisorisk ball for ball i et straffeområde, Regel 18.3, (B-3)
Dersom en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet foran utslagsområdene for 43, 48, og 51 på hull 9, kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: slag-og-lengde (se regel 17.1d) eller bruke droppesonen for dette straffeområdet.

Droppesoner for straffeområder, Regel 17, (E-1)
Hvis en ball er i straffeområdet på hull 7, 9, 12, 13 eller 18, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag: • Ta fritak etter regel 17.1, eller • Som en ekstra mulighet, droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

 

Du kan laste ned de lokale reglene ved å klikke her.

 

ETIKETTE OG ANDRE FORHOLD

 

ESTIMERT SPILLETID PÅ FANA GK

9 Hull: 2:10         18 Hull: 4:20

BRUK AV BALLPLASSERING
Ved bruk av ballplassering på det generelle området område klippet i fairwayhøyde eller kortere, kan ballen løftes uten straff og rengjøres. Før ballen løftes må spilleren merke ballens posisjon. Etter at ballen er løftet, må han plassere den på et sted innenfor en køllelengde og for øvrig etter regel 14.2(b) og 14.2e.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Generell straff etter regel 14.7a

 

 

ETIKETTE
 • Nedslag merker på green skal repareres — både egne og andres.
 • Greengaffel er påbudt for alle spillere.
 • Prøvesving gjøres utenfor tee-stedet.
 • Bunkerne rakes etter bruk. Riven legges i bunker.
 • Oppslått torv legges tilbake så skånsomt som mulig.
 • Slipp raskere baller gjennom, påse at du ikke spiller når andre ferdes i ditt spille felt.
 • Vis hensyn til banemannskap, medspillere og øvrige spillere på banen, turgåere og våre naboer.
 • Spesielt på hull 7 og 16 anses det som god golf-etikette å velge kølle hvor man ikke setter liv og helse i fare for tilgrensede naboer.
Slik reparerer du pitchmarks

Pitchmark (nedslagsmerke) er den lille gropen ballen lager da den lander på greenen. Det er alle golfspillers plikt å reparere pitchmarks som andre ikke har reparert. Du kan ha laget pitchmark selv om ballen din har rullet av greenen.

Dette gjør du

 1. Stikk greengaffelen ned i greenen på den «høye» siden , bak ballmerket.
 2. Dytt baksiden av ballmerket mot midten av merket.
 3. Lukk så hullet ved å dytte begge sider av merket inn mot midten.
 4. Til slutt flater du forsiktig ut merket med undersiden av putterhodet.

Slik gjør du IKKE

 1. Ikke «vipp opp» gress eller jord. Dette vil bare bringe sand til overflaten og ødelegge røttene.
 2. Bruk aldri løsnet gress for å reparere. Ikke løft eller vri med greengaffelen.
 3. Løft aldri opp jord fra midten av merket, da dette eksponerer jordmonnet og hindrer ny gro.
© Fana Golfklubb 2015 | Design og utvikling: Knowit