Skip to the content

Komiteer

Fana Golfklubb har mange medlemmer som bidrar med sin tid og kompetanse for å skape et aktivt og godt klubbmiljø. Foruten komitéarbeid deltar også en stor andel medlemmer på de årlige dugnadene. Dette har stor verdi for klubben.

 

Komitéer oppnevnt av Årsmøtet:

Valgkomité

Valgkomiteen har i oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

 

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har ansvar for å se til at klubben drives innenfor lovpålagte rammer og i henhold til klubbens lover.

 

Øvrige komitéer

Styret har delegert ansvaret for å opprette/avvikle og oppfølging av øvrige komiteer i Fana Golfklubb til daglig leder. I dette inngår å utarbeide mandat for disse.

 

Handicapkomité 

Handicapkomitéen har ansvar for å følge opp at handicapregelverket følges. Videre håndterer komitéen spørsmål knyttet til enkeltpersoners handicap ved spesielle situasjoner.

 

Turneringskomité 

Turneringskomiteen har ansvar for å arrangere turneringer i Fana Golfklubb.

 

Medalkomité

Fana GK Medal er for alle fra 20 år og oppover som er medlemmer i Fana Golfklubb. Målet med gruppen er å fungere som en sportslig arena innad i klubben og tilbyr aktiviteter gjennom hele året.

 

Damekomité

Damegruppen er for alle kvinner fra 20 år og oppover som er medlemmer i Fana Golfklubb. Målet med gruppen er å fungere som en sportslig arena innad i klubben og tilbyr aktiviteter gjennom hele året.

 

Seniorkomité

Seniorgruppen er for damer og herrer fra 50 år oppover som er medlemmer i Fana golfklubb. Målet med gruppen er å fungere som en sportslig og sosial arena innad i klubben som tilbyr aktiviteter gjennom hele golfåret.

 

Juniorkomité

Juniorkomiteen styrer Team Fana Junior sine aktiviteter, som er for barn og unge i alderen 6-19 år. Visjon og målsetting er å skape et inkluderende og trygt klubbmiljø, hvor alle juniorer uansett kategori og ambisjonsnivå, skal trives og utvikles i felleskap.

 

VTG-komité (nybegynner/rekruttering)

VTG-komiteen hjelper til med organiseringen og gjennomføringen av Veien til Golf-kursene, samt oppfølgning i etterkant av kursene. Målet er at flere skal finne seg til rette i klubben og fortsette med golf som fritidsaktivitet eller som idrett.