Skip to the content

Medlemsinnskudd

Innskuddene er omsettelige til en fritt avtalt pris mellom kjøper og selger, men ikke høyere enn kr 20 000. Markedsprisen på innskudd har den senere tid vært betydelig lavere enn pålydende. Fana Golfklubb formidler salg av innskudd. Dersom det er av interesse å selge eller kjøpe innskudd kan du ta kontakt på e-post til oss.

Dersom du blir eier av et innskudd vil fremtidige fakturaer for medlemskontingent reflektere den til enhver tid vedtatte kontingent. Det gjøres altså ikke endringer i allerede utsendte fakturaer. Ved privat overføring av medlemsinnskudd til ny eier må det fylles ut skjema som dere finner på linken under. Ved kjøp eller overføring av innskudd vil ny eier vil bli belastet et gebyr på kr 1250.

Skjema for overføring av medlemsinnskudd finner du her.

Kjøp av innskudd må ikke forveksles med automatisk medlemskap i Fana Golfklubb. Om du kjøper et innskudd må du søke om medlemskap på ordinær måte dersom du ønsker å bli medlem, også om det er venteliste på medlemskap med spillerett. Unntaket er om du kjøper et innskudd fra et aktivt medlem med spillerett som samtidig melder seg ut og stiller sin plass til disposisjon for deg, da vil du få medlemskap med det samme uten å måtte stå på venteliste.