Skip to the content

Om medlemskap

OM MEDLEMSKAP FOR 2023 (OPPDATERT 11. NOVEMBER 2022): FANA GOLFKLUBB HAR HATT VENTELISTE FOR MEDLEMSKAP MED FRI SPILLERETT GJENNOM 2022. VI REGISTRERER NÅ UTMELDINGER FOR DET KOMMENDE ÅRET, OG I LØPET AV DE NÆRMESTE UKER VIL VI SENDE UT BEKREFTELSER TIL SØKERE OM MEDLEMSKAP FOR 2023 SOM HAR FÅTT PLASS. VI TAR  IMOT SØKNADER OM NYE MEDLEMSKAP FOR 2023 LØPENDE, OG VIL GI TILBAKEMELDING FØR ÅRSSKIFTET TIL ALLE SOM HAR SØKT. HVORVIDT ALLE SOM SØKER FÅR PLASS AVHENGER AV HVOR MANGE SOM SØKER OG HVOR MANGE SOM MELDER SEG UT.

VI HAR INGEN ANTALLSBEGRENSING PÅ MEDLEMSKAP UTEN SPILLERETT (FANA GREENFEE), OG SØKNADER OM DETTE BEHANDLES LØPENDE.

 

Alle kontingentsatser vedtas av klubbens årsmøte, se tabell nedenfor.

Følgende gjelder for alle typer medlemskap:

  • Fana GK fakturerer medlemskontingenten i to omganger. Første del blir fakturert i januar, andre del blir fakturert i mars.
  • Juniormedlemskap (ulike varianter) tilbys til og med det året man fyller 19 år.
  • Avgift til NGF + bladet Norsk Golf er inkludert i årlig medlemskontingent for alle over 19 år. Det sendes ett blad til hver husstand.
  • Utmelding for påfølgende år må skje innen 31.12. Alle som er medlem pr. 1. januar må betale kontingent for inneværende år. Les mer under Innmelding i menyen til venstre.

Kontingentene vedtas av årsmøtet som vanligvis avholdes i februar. Prisene under oppdateres for året så snart de er vedtatt.

Årlig medlemskontingent 2022

Aktiv Voksen

Medlemskap for voksen (fra og med det året du fyller 27 år) med full spillerett på bane.

Kr 9100

Aktiv Voksen ektefelle/samboer

Medlemskap for voksen (fra og med det året du fyller 27 år) med full spillerett på bane. Må ha samme adresse som ektefelle/samboer som har medlemskapet Aktiv Voksen. Kun en av personene i forholdet kan ha dette medlemskapet.

Kr 7700

Aktiv Ung

Medlemskap for unge voksne 20-26 år (fra og med det året du fyller 20 til og med det året du fyller 26) med full spillerett på bane.

Kr 5300

Aktiv Junior

Medlemskap for junior (til og med det året du fyller 19 år) med full spillerett på bane.

Kr 2800

Fana Greenfee

Medlemskap uten spillerett. Det betales rabattert greenfee ved spill på bane.

Kr 2200

Junior på spesielle vilkår

Medlemskap for junior (til og med det året du fyller 19 år) med full spillerett på bane. Forutsetter deltagelse i Team Fana Junior. Pliktig treningsavgift kommer i tillegg. 

Kr 2000

Junior på spesielle vilkår - knøtter

Medlemskap for junior (til og med 9 år) med full spillerett på bane. Forutsetter deltagelse i Team Fana Junior. Inkluderer treningsavgift.

Kr 2150

Innskuddeiere har rabatt på medlemskontingenten. Rabatten, som varierer etter type medlemskap, vedtas årlig og kan variere over tid. I 2022 er rabatten kr 1100 for Aktiv Voksen og kr 1000 Aktiv Voksen ektefelle/samboer. Medlemskategoriene Aktiv Ung og Aktiv Junior har rabatt for innskuddseiere i 2022 på henholdsvis kr 500 og kr 400. Voksen Passiv (innskuddsmedlem uten spillerett) har en rabatt på kr 300 sammenlignet med Fana Greenfee.