Skip to the content

Om medlemskap

FANA GOLFKLUBB HAR FOR TIDEN IKKE LEDIGE MEDLEMSKAP MED SPILLERETT FOR VOKSNE (FØDT 2003 OG TIDLIGERE). VED Å FYLLE UT INNMELDINGSSKJEMA VIL DU BLI SATT PÅ VENTELISTE.

VI HAR LEDIGE PLASSER FOR MEDLEMSKAP UTEN SPILLERETT (FANA GREENFEE), OG SØKNADER OM DETTE BEHANDLES LØPENDE. VI HAR OGSÅ NOEN LEDIGE MEDLEMSKAP FOR JUNIORER (FØDT 2004 OG SENERE) MED SPILLERETT.

Alle kontingentsatser vedtas av klubbens årsmøte, se tabell nedenfor.

Følgende gjelder for alle typer medlemskap:

  • Fana GK fakturerer medlemskontingenten i to omganger. Første del blir fakturert i januar, andre del blir fakturert i mars.
  • Juniormedlemskap (ulike varianter) tilbys til og med det året man fyller 19 år.
  • Avgift til NGF + bladet Norsk Golf er inkludert i årlig medlemskontingent for alle over 19 år. Det sendes ett blad til hver husstand.
  • Utmelding for påfølgende år må skje innen 31.12. Alle som er medlem pr. 1. januar må betale kontingent for inneværende år. Les mer under Innmelding i menyen til venstre.

Kontingentene vedtas av årsmøtet som vanligvis avholdes i februar. Prisene under oppdateres for året så snart de er vedtatt.

Årlig medlemskontingent 2023

Aktiv Voksen

Medlemskap for voksen (fra og med det året du fyller 27 år) med full spillerett på bane.

Kr 9800

Aktiv Voksen ektefelle/samboer

Medlemskap for voksen (fra og med det året du fyller 27 år) med full spillerett på bane. Må ha samme adresse som ektefelle/samboer som har medlemskapet Aktiv Voksen. Kun en av personene i forholdet kan ha dette medlemskapet.

Kr 8400

Aktiv Ung

Medlemskap for unge voksne 20-26 år (fra og med det året du fyller 20 til og med det året du fyller 26) med full spillerett på bane.

Kr 5700

Aktiv Junior

Medlemskap for junior (til og med det året du fyller 19 år) med full spillerett på bane.

Kr 3100

Fana Greenfee

Medlemskap uten spillerett. Det betales rabattert greenfee ved spill på bane
(-100 kr på 18-hulls runde, og -65 kr på 9-hulls runde)

Kr 2350

Junior på spesielle vilkår

Medlemskap for junior (til og med det året du fyller 19 år) med full spillerett på bane. Forutsetter deltagelse i Team Fana Junior. Pliktig treningsavgift kommer i tillegg. 

Kr 2100

Junior på spesielle vilkår - knøtter

Medlemskap for junior (til og med 9 år) med full spillerett på bane. Forutsetter deltagelse i Team Fana Junior. Inkluderer treningsavgift.

Kr 1500

Innskuddeiere har rabatt på medlemskontingenten. Rabatten, som varierer etter type medlemskap, vedtas årlig og kan variere over tid. I 2023 er rabatten kr 1100 for Aktiv Voksen og kr 1000 Aktiv Voksen ektefelle/samboer. Medlemskategoriene Aktiv Ung og Aktiv Junior har rabatt for innskuddseiere i 2023 på henholdsvis kr 500 og kr 400. Voksen Passiv (innskuddsmedlem uten spillerett) har en rabatt på kr 300 sammenlignet med Fana Greenfee.