Skip to the content

Om medlemskap

Alle kontingentsatser vedtas av klubbens årsmøte, se tabell nedenfor.

Følgende gjelder for alle typer medlemskap:

  • Fana GK fakturerer medlemskontingenten i to omganger. Første del blir fakturert i januar, andre del blir fakturert i mars.
  • Studenter og militære skal fremvise studentbevis/vernepliktbevis. Aldersgrense for studentmedlemskap er 28 år.
  • Juniormedlemskap (ulike varianter) tilbys til og med det året man fyller 19 år.
  • Avgift til NGF + bladet Norsk Golf er inkludert i årlig medlemskontingent for alle over 19 år. Det sendes ett blad til hver husstand.
  • Utmelding for påfølgende år må skje innen 31.12. Alle som er medlem pr. 1. januar må betale kontingent for inneværende år. Les mer under Innmelding i menyen til venstre.

 

Innskuddsmedlem

Type

Årlig avgift 2020

Medlemskap med innskudd

Fra det året man fyller 20 år. Eier innskudd. Full spillerett på banen.

Kr 7250

Medlemskap med innskudd - ektefelle/samboer

Full spillerett på bane. En av partene har dette medlemskap, mens andre har medlemskap med innskudd. Begge er innskuddseiere. 

Kr 5650

Medlemskap med innskudd - student/militær

Eier innskudd. Full spillrett på bane. 

Kr 4000

Medlemskap med innskudd - junior

Til og med det året en fyller 19 år. Eier innskudd. Full spillerett på bane.

Kr 1900

Passiv

Fra det året man fyller 20 år. Må betale rabattert greenfee ved spill på banen.

Kr 1450

Medlemskap uten innskudd

Type

Årlig avgift 2020

Medlemskap uten innskudd

Medlemskap for voksen (20 år +) med full spillerett på bane.

Kr 8400

Medlemskap uten innskudd - militær/student

Medlemskap for militær/student (til og med 28 år) med full spillerett på bane. Student-/militærbevis må fremvises. 

Kr 4450

Medlemskap uten innskudd - junior

Medlemskap for junior (til og med 19 år) med full spillerett på bane.

Kr 2650

Fana Start

Medlemskap uten spillerett. Det betales rabattert greenfee ved spill på bane.

Kr 1950

Junior på spesielle vilkår

Medlemskap for junior (til og med 19 år) med full spillerett på bane. Forutsetter deltagelse i Team Fana Junior. Pliktig treningsavgift kommer i tillegg. 

Kr 1900

Junior på spesielle vilkår - knøtter

Medlemskap for junior (til og med 9 år) med full spillerett på bane. Forutsetter deltagelse i Team Fana Junior. Inkluderer treningsavgift.

Kr 2150