Skip to the content

Lyn og torden

Golfspill i lyn og tordenvær

Som golfspiller ute på et stort åpent område og samtidig med en golfkølle i hånden kan man være svært utsatt for lynnedslag. Lyn søker alltid enkleste vei til bakken, og høye gjenstander er derfor utsatt. Dette inkluderer mennesker som befinner seg på et åpent område. I tillegg er metall “attraktivt” for lyn, idet metall er en god leder (enkleste vei).

 

Sosialt spill

Golfbanen er åpen fra tidlig morgen til sent på kvelden, også når administrasjonen ikke er på jobb. Når du selv har booket en runde for sosialt spill, er du derfor selv ansvarlig for å vurdere om det er trygt å spille, også under runden. Vi oppfordrer til å utvise varsomhet, Fana Golfklubb vil altså ikke varsle om fare for lyn på slike dager.

 

Turnering

Også under turneringer er det spillernes ansvar å vurdere om det er forsvarlig å spille. Men, turneringsledelsen kan også velge å stanse spillet dersom vedkommende mener det er riktig. En slik vurdering fra turneringsledelsen om å stanse spillet går foran spillernes eventuelle vurdering om at det er trygt å fortsette. Høres signalhornet skal spillet umiddelbart avbrytes og alle spillerne må søke ly så raskt som mulig. Signalene som benytter er:

  • Et langt støt Umiddelbar stopp. Ballen markeres, og spillet avbrytes umiddelbart.
  • Tre korte signalstøt, 3 ganger Normal stopp. Hullet kan spilles ut, deretter stans i spillet.
  • To korte signalstøt, 3 ganger Gjenoppta spill.

Ved umiddelbar stopp bør man legge fra seg køllen med det samme, og søke ly.

 

NB! En golfspiller har altså alltid ansvar for egen sikkerhet på golfbanen i forbindelse med lyn og tordenvær, også under turnering.