Skip to the content

Vårdugnad 29. mars - møt opp!

For at vi skal få best mulig forhold på banen arrangerer vi dugnad onsdag 29. mars kl 16.30 til 19.30. Dugnadsinnsats belønnes med gavekort i proshop på kr 600.

Vi fyrer opp grillen kl 16.00 og serverer noe å bite i før vi starter. De viktisgte oppgavene består av:

  • Samle inn baller på avveie
  • Reparere divots på teesteder og fairways

Banemannskapet står klar med nødvendig utstyr, men ta gjerne med en rake om du har, og kle deg etter været (hansker kan være lurt).

Meld deg på i Golfbox - så har vi en viss oversikt på hvor mange som kommer.

Denne dugnaden er ekstremt viktig av flere grunner. Mange husker medieoppmerksomheten vi fikk i fjor mht baller på avveie. Dette er en pågående sak som Bymiljøetaten følger nøye, og for at vi skal kunne fortsette med vår aktivitet er det avgjørende at vi nedlegger tilstrekkelig innstats med å holde situasjonen under kontroll. Vårdugnaden er også viktig for at vi skal kunne starte sesongen med en best mulig bane, og solid oppmøte vil således kunne medvirke til at vi kan åpne så tidlig som mulig.

NB! Vi har også behov for hjelp i uke 10, på dagtid. Terrassen skal pusses opp, og som en del av dette skal vi fjerne flisene på terrassen. Dette arbeidet skal vi gjøre selv, men greenkeeperne trenger hjelp onsdag 8. mars kl 12-15 . Send en mail til greenkeeper@fanagolf.no dersom du har anledning til å stille.