Skip to the content

Treningsområde

Driving range, putte- og chipgreenen er åpen for medlemmer og gjester alle dager i sesongen. Driving range er i tillegg åpen på vinterstid så lenge det ikke er is på vannet. Rangeballer kjøpes i resepsjonen eller via betalingsenhet for kort på ballmaskinen lengst til høyre.

Driving range

Driving range er plassert nede ved Skeievannet, hvor du slår baller ut i vannet. Det er overbygget utslagsted for instruksjon

Priser range
  Ordinær pris Innskuddsmedlemmer 
1 Polett Kr 30 Kr 30
10 klipp Kr 250 Kr 225
25 klipp Kr 550 Kr 475
50 klipp  Kr 950 Kr 800
75 klipp Kr 1300 Kr 1075
150 klipp Kr 2300 Kr 1850
Kjøp av rangekort Kr 75 Kr 75

Det er 21 baller på hvert klipp.

Det kan kjøpes rangeballer direkte på ballmaskinen ved betaling med kredittkort til 59 kr (2 klipp).

Juniorer i Fana GK som deltar på ukentlig trening kan kjøpe 25 klipp for kr 200 en gang pr. måned.

Det benyttes et rangekort for å laste inn antall klipp med baller. Dette kan fylles opp og gjenbrukes. Ballautomatene er plassert i enden av driving range.

 

Treningsgreener 

Vi har to trenings-greener ved range og en ved utslag på hull 10. Den første man kommer til ved range skal kun benyttes til putting, mens den andre, som er plassert forbi driving range, også kan benyttes til chipping. Sistnevnte har også en tilknyttet sandbunker for trening av bunkerslag.

På sørsiden av klubbhuset er det tilrettelagt for trening av putt/chip/pitch på kunstgress. Denne kan brukes hele året.